article-image

   11 val. buvo aukojamos šv. Mišios dėkojant Dievui už Tėvynės laisvės dovaną. Mišių pabaigoje palaiminimą priėmę dalyviai drauge su klebonu Vidmantu Griciumi, bendradarbiu kan. Bronislovu Lataku sugiedojo Lietuvos himną. Po Mišių bažnyčios šventoriuje šventės proga susirinkusiuosius pasveikino seniūnas Eugenijus Čilinskas, tarybos narė Irena Galdikienė, bendruomenės pirmininkas Domininkas Jurevičius. Kovo 11-osios 25-mečio progai paminėti buvo paleisti 25 balti taikos balandžiai.

Sveikiname Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio proga! Saugokime tai, kas buvo iškovota 1990-aisiais !

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

Archyvas