article-image

 

 

 

 

 

   ( 2023 m. balandžio 6 d. – 10 d. ) 

Didysis ketvirtadienis-Paskutinės vakarienės diena

Šv. Mišios:
Laukžemėje 16.00 val.
Šventojoje 18.00 val.

Didysis Penktadienis-Išganytojo mirties ant Kryžiaus diena

Šv. Kryžiaus pagerbimo liturgija
Laukžemėje 16.00 val.
Šventojoje 18.00 val.

Didysis Šeštadienis-Velyknaktis

Šv. Mišios:
Laukžemėje 18.00 val.
Šventojoje 20.00 val.

Sekmadienis  Viešpaties Prisikėlimo diena-Velykos

Šv. Mišios:
Šventojoje 9.00 val.
Laukžemėje 11.00 val.

Velykų 2-oji diena

Šv. Mišios:
Šventojoje 11.00 val.
Laukžemėje 13.00 val.

Archyvas