article-image

   Minint Žemaičių krikšto 600-ųjų metų jubiliejų parapijos namų kiemelyje pastatyta Algirdo Boso Dievo Motinos skulptūra. Skulptūra papuošta Karališka karūna, kurią Marija gavo kaip Dangaus ir Žemės Karalienė. Lapkričio 24 dieną, Kristaus karaliaus šventėje, baigiant tikėjimo metus, klebonas Vidmantas Gricius skulptūrą pašventino. Šventėje dalyvavo skulptorius Algirdas Bosas, aikštės sumanytojas menininkas Juozas Vosylius, seniūnas Eugenijus Čilinskas, seniūnaitis Ramutis Šeštokas, Laukžemės ir Šventosios parapijų choristai, parapijiečiai ir kiti svečiai.

                      Iškilmės baigėsi  visiems sugiedojus  giemę „Marija, Marija“. 

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos

 

 

Archyvas